"די יונגע גװאַרדיע"

 נומער 31 זײַט 1                  דעצעמבער 2006                       טבת, תשס"ז

(Best Viewed on Unicode UTF-8, Right to Left)

(For IE/Netscape Browsers click on:View>Encoding>More>Unicode UTF-8<View>Encoding>Right-To-Left-Document)

2006 אַ היסטאָריש יאָר פֿאַר יידיש אין מעלבורן

פֿון שיינדל גרינבלאַט

2006 איז געווען דאָס יאָר פֿון דעם ערשטן ווי.סי. אי. (מאַטורע) יידיש קלאַס אין מעלבורן.  עס זײַנען געווען 11 סטודענטן אין צוויי יידישע שולן וועלכע האָבן אָפּגעגעבן די עקזאַמענס. 

די סטודענטן זײַנען געווען פֿון די יידישע שולן, "די דוד המלך שול" און "הר הצופֿים קאָלעדזש".  די סטודענטן האָבן געהאַט אַ זייער פֿאַרנומענעם יאָר, אָבער די קלאַסן זענען געווען זייער פֿריילעך און באַלערנדיק.י

 איך האָב געפֿרעגט עטלעכע פֿון די שילערס, וואָס זיי טראַכטן וועגן זײַן באַטייליקט אין דעם ערשטן ווי.סי.אי. קלאַס און פֿאַרשריבן זייערע ענטפֿערס:י

 דבֿורה:  ווי יצחק באַשעוויס זינגער האָט אַמאָל געזאָגט ווען ער האָט באַקומען דער נאָבעל פּריז פֿאַר ליטעראַטור אין יאָר 1978: "יידיש האָט נאָך נישט געזאָגט איר לעצט וואָרט.  עס פֿאַרמאָגט אוצרות וואָס זענען נאָך נישט אַנטפּלעקט געוואָרן פֿאַר די אויגן פֿון דער וועלט.  אין אַ געוויסע מאָז יידיש איז די קלוגע און באַשיידענע שפּראַך פֿון אונדז אַלעמען, דער אידיאָם פֿון אַן איבערגעשראָקענער און האָפֿנדיקער מענטשהייט"י

 רייזל: אַ דאַנק ווי.סי.אי יידיש האָב איך געקענט פֿאַרבעסערן מײַן יידיש.  איך בין שטאָלץ צו זײַן אַ מיטגליד פֿון דער דוד המלך שולס און מעלבורנס ערשטער ווי.סי. אי יידיש קלאַס.י

 שמעון: ווי.סי.אי יידיש איז געווען אַ זייער גוטע געלעגנהייט צו פֿאַרבעסערן מײַן יידיש און באַרײַכערן מײַנע קענטענישן פֿון דער יידישער קולטור.י

 אַלע שילערס זײַנען געווען מסכּים און צופֿרידן וואָס זיי זײַנען געווען אַ טייל פֿון דעם היסטאָרישן ערשטן ווי.סי.אי יידיש קלאַס.י

מיר ווינטשן אַלע טײַערע לייענערס און פֿרײַנד

אַ פֿריילעך יום טובֿ הנוכּה און

עסט אַ סך לאַטקעס און פּאָנטשקעס!י

! ברוך-הבא ! שלום עליכם

(דריקט דאָס בילד)

דער דוד המלך שולס ערשטער ווי.סי. אי יידיש קלאַס.י

עס שטייען ר-ל: הנה מלער, רבקה מרקס, שמעון פינקלשטיין, שיינדל גרינבלט, רייזל זילבערמן, רחל ליסטקין, דבורה זילבערמן, לערער לעקס דפנער

מיר די רעדאַקטאָרן פון "די יונגע גוורדיע" זענען געווען זייער פאַרנומען מיט די שטודיעס, בפרט מיט דעם ערשטן יאָר פון יידיש לשון ווי מאַטורע לימוד.  ליידער האָבן מיר נישט געהט קיין צײַט אַרויסצוגעבן "די יונגע גוואַרדיע" דעם פאַרגאַנגענעם יאָר. איצט גיבן מיר אַרויס דעם נייעם נומער !י

זײַט באַגריסט צו דער ערשטער ייִדישער צײַטונג פֿאַר יוגנט אױף דער אינטערנעץ. מיר זײַנען ייִדישע סטודענטן פֿון  דוד המלך שול אין מעלבורן אױסטראַליע.  מיר לערנען ייִדיש אין דעם צענטן יאָר פֿון שול און די צײַטונג איז פֿאַר אַלע סטודענטן פֿון מאַמע-לשון, נישט געקוקט װי אַלט איר זאָלט נאָר נישט זײַן.י

מיר האָפֿן אַז די איניציאַטיװ װעט אײַך געפֿעלן און אַז איר װעט אונדז קאָנטאַקטירן און בײַשטײַערן זיך מיט אַרטיקלען און נײַעס פֿון אײַער ייִשובֿ, װוּ עס זאָל נאָר נישט זײַן !י  

שיקט אונדז אַ בריװ  

adafner@primus.com.au

איר האָט מסתּמא געלײענט װאָס מיר האָבן געשריבן װעגן פֿאַרװאָס מיר לערנען ייִדיש, און מיר װאָלטן געװאָלט, אַז איר זאָלט שרײַבן אונדז און זאָגן פֿאַרװאָס איר לערנט שרײַבן אָדער רעדן ייִדיש כּדי מיר זאָלן קענען זען פֿאַרװאָס אַנדערע האָבן ליב ייִדיש.י

אױב איר װילט װעלן מיר שטעלן אײַער אַרטיקל אין אונדזער קומענדיקער צײַטונג. װען איר שרײַבט, דערצײלט אונדז אױך װאָס איז אײַער געשיכטע און פֿאַרבינדונג מיט ייִדיש.י

רײזעלע זילבערמאַן 

פֿאַר די מײנונגען אױסגעדריקט אין "די יונגע גװאַרדיע" זײַנען פֿאַראַנטפֿאָרטלעך די שרײַבער אַלײן

 

זײַט 1: אַהײם

זײַט 2: אַרטיקלען

זײַט 3: לידער

זײַט 4: שפּילן און רעטענישן

זײַט 5: הומאָר

זײַט 6: בריװ

זײַט 7: רעדאַקציע

זײַט 8:  פֿאַרבינדונגען

נאָוועמָבער 2004
אָקטאָבער 2004
סעפּטעמבער 2004
אױגוסט 2004

יולי 2004

יוני 2004

מאי 2004

אַפּריל 2004
מערץ 2004
פֿעברואַר 2004
יאַנואַר 2004
דעצעמבער 2003
נאָװעמבער 2003
אָקטאָבער 2003
סעפּטעמבער 2003
אױגוסט 2003

יולי 2003

יוני 2003

מאַי 2003

אַפּריל 2003
פֿעברואַר-מערץ   2003
יאַנואַר 2003
דעצעמבער 2002
נאָװעמבער 2002
אָקטאָבער 2002
סעפּטעמבער 2002
אױגוסט 2002

יולי 2002

יוני 2002

מאַי 2002

 װעלט נײַעס "פֿאָרװערטס"

ייִדיש ראַדיאָ"SBS" 

ייִדיש ראַדיאָ"ZZZ"